Mesin Pengaduk Dodol K10

Mesin Pengaduk Dodol K10 adalah alat untuk membantu memproses pengadukan dan pemasakan bahan-bahan pembuat dodol dengan menggunakan bantuan penggerak elektromotor.